Improviseren is leren

Samen met Loes Wernsen schreef ik voor vdv#8 (winter 20/21) een artikel over muziek als metafoor.

Er zijn veel metaforen in omloop om grip te krijgen op de wijze waarop mensen samenwerken. Je kunt kijken met de blik van de bioloog en alleen nog maar een apenkolonie zien en je kunt met de historisch-antropologische blik spreken van tribes, stammen. Denken in kleuren is inmiddels ook gemeengoed geworden: ‘Wat doe jij rood vandaag’. Die metaforen slijten en weer nieuwe metaforen zijn nodig. Als een taal die tekens van leven geeft door continu nieuwe woorden te incorporeren en verouderde woorden af te danken, hebben we steeds een ander instrumentarium nodig om de complexe dynamiek van samenwerken te verbeelden, te duiden en te sturen. Wat hebben we in dit verband aan muziek als metafoor? 

Je leest het volledige artikel hier.

deel dit artikel