Artikelen

Zorgeloze transacties

door Koen Hendrickx

De in 1776 bedachte invisible hand van Adam Smith is allang niet meer zo onzichtbaar als toen hij dit zelfregulerend effect van de markteconomie bedacht. De invisible hand, de veronderstelling dat vraag en aanbod middels een veranderende prijs altijd bij elkaar komen in een transactie, krijgt namelijk hulp van de tertiaire sector. Denk daarbij aan banken die bankgaranties stellen, advocaten die contracten opstellen, notarissen die deze contracten registreren en brokers die informatie rond vraag en aanbod verschaffen. Lees meer

Tijdsgeestgewijs: een sfeerverslag

door Lotte van Lith

Technologie en Verandering, de twee lijken hand-in-hand te gaan en volgens sommigen buitengewoon uit de hand te lopen. Een bezorgde veranderaar wordt een nieuwsgierige veranderaar als hij ervoor kiest zich goed te informeren. Dat VdV deze thema’s voor het recente symposium koos lag tijdsgeestgewijs perfect voor de hand. Lees meer

We gaan er allemaal aan

door Stephan Ummelen

Stel je eens voor: onze maatschappij wordt volledig gerund door computers die wij niet kunnen begrijpen en dus ook niet kunnen controleren. Het decor voor een spannende Sci-Fi film? Niet als het aan IT-goeroe Ray Kurzweil ligt. Hij voorspelt dat dit over 27 jaar de realiteit zal zijn. Dit is het punt op de horizon waarna technologische ontwikkelingen ‘te maf worden om te voorspellen’. Het heeft zelfs een officiële naam: de singulariteit, en als je deze woorden leest is de kans groot dat je het nog bewust gaat meemaken. Zit je lekker? Mooi, dan kunnen we het nu gaan hebben over hoe deze singulariteit het begin is van het einde van de mens. Lees meer

Voortvarend veranderen

door Erwin Käller

Het tempo van veranderingen accelereert sneller dan een Tesla. De afgelopen tien jaar is er meer veranderd dan de driehonderd daarvoor. De snelheid neemt alleen maar toe. Technologische ontwikkelingen, waaronder internet of things, big data, mobiliteit, neurotechnologie en teleportatie, liggen hieraan ten grondslag. Ook sociale innovaties beginnen een steeds grotere rol te spelen. Vernieuwingen op het gebied van samenwerking om tot verbeteringen in de bedrijfsvoering te komen. Niet zozeer technologie zelf, maar de toepasbaarheid ervan in de praktijk bepaalt het onderscheidend vermogen. Lees meer

Reputatie als raadgever

door Wim Broekman

Teveel fusies en overnames, ruim 70 procent, mislukken. Hoe kan de slaagkans worden verbeterd? In de uitgave ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideeën hierover nader uitgewerkt. Helderheid over kenmerken van de betrokken organisaties en een duidelijk fundament bij de start, blijken essentieel. Vanaf dag één moeten de belangrijkste zaken helder zijn. Lees meer

Geloof je het zelf?

door Stephan Ummelen

De identiteit van een organisatie gaat over de vraag wie zijn we en waar staan we voor. Het merk gaat over hoe je dat uitstraalt. Marketing en sales zijn gebaseerd op het merk, het merk is gebaseerd op de identiteit. Waar kan dit misgaan? Als de gewenste verandering van de organisatie op merkniveau aangepakt wordt. Het resultaat? Een ijzersterk verhaal waar niemand in gelooft. Lees meer

Column: Luisteren

door Frans Miggelbrink

Hoe snel. Weten jullie hoe snel de Audi Q7 door een bocht heen kan rijden? Hoe snel die Audi door een stevige haakse bocht kan? Zie je het voor je? Hoe hard kan-ie dan? Het antwoord is heel simpel. Vooral voor mannen die me dit met opgeheven neus tegen het Lees meer

Interne innovatie versus startups: het slechten van belangentegenstellingen

door Erik Stevens

Het is de laatste jaren een grootse droom van de meer getalenteerde werknemer: een eigen startup. Vooral de digitaliserings­revolutie maakt de bereikbaarheid daarvan ook haalbaarder. Je hebt bij aanvang niet meer nodig dan een krachtige laptop en een goed stel hersens. De investeringsdrempel is dus snel geslecht. En ondertussen zien we de grote bedrijven worstelen om innovatief te zijn of te worden, volgens de communis opinio een must om te overleven. Wie niet vernieuwt en ver­andert, verliest snel terrein en zelfs bestaansrecht. Lees meer

Het gaat te goed om te veranderen

door Cecile Janssen

Recent gelezen in de NRC: “Het gaat te goed met BMW. We zijn zo succesvol dat het moeilijk is om te veranderen”. Een prikkelende stelling. Op de juiste manier urgentie­gevoel vestigen, is cruciaal om bij veranderingen een gewenste samenwerking tot stand te brengen. Verreweg de grootste vergissing die mensen – Lees meer