Artikelen

De veranderkracht van gedachten

door Meis Thewissen en Mara Lammertzen

We zien onszelf als één fysieke entiteit, maar in feite zijn we als mens een levende community van intelligente cellen. We bereiken elkaar niet alleen met ons elektromagnetisch veld, we beïnvloeden elkaar ook met een lager of hoger trillingsniveau. Hoe kunnen we die energie gebruiken om samenwerking binnen groepen te verbeteren? Lees meer

God is dood

God is dood, wie erft zijn huis?

door Stephan Ummelen

Naar schatting zal de helft van vierduizend kerken in de komende tien jaar hun kerkdiensten moeten staken. Dat betekent dat we als maatschappij op zoek zijn naar een nieuwe functie voor zo’n vijfduizend gebouwen die zich meestal in het centrum van onze steden en dorpen bevinden. Lees meer

insectensector

Zit er toekomst in de insectensector?

door Koen Vrielink

Als er in de agricultuur over duurzaamheid wordt gesproken gaat het al gauw over het kweken van insecten. Insectenkweek is buiten de Westerse wereld volledig geaccepteerd en ontwikkelt zich volop. De laatste jaren wint insectenkweek ook in het Westen aan draagvlak. Lees meer

Over duurzaam veranderen en de kracht van emoties

door Adri van Binsbergen

Op dit platform willen we wetenschappelijke inzichten, filosofische beschouwingen, creatieve perspectieven en ervaringen uit de praktijk delen om elkaar te inspireren en onze collectieve kennis en kunde te vergroten om zo het thema verandering te doorgronden. In dit artikel interviewt veranderaar Adri van Binsbergen een andere veranderaar: Lotte van Lith. Lees meer

Weerstand en duurzaam veranderen

door Meis Thewissen

Weerstand. Het woord roept al bijna op wat het betekent. Het mag zich beroemen op de status van grootste “vijand” van duurzaam veranderen. Bij verandering is dan ook altijd een van de eerste vragen: hoe te anticiperen op de weerstand? Lees meer

Tribes van de toekomst: van polarisatie naar inclusie

door Mara Lammertzen

Effectief omgaan met diversiteit is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Zeker gezien de groeiende noodzaak om de handen ineen te slaan willen we onze toekomst op deze planeet veiligstellen. Overal is er beweging te bespeuren. Aan de intenties ligt het niet, aan de wens om te verbinden ook niet. Toch stranden co-creatieprocessen aan de lopende band. Lees meer

Waarde voor de aarde

door Sophie van Kempen

Al jaren zijn er urgente problemen in onze samenleving die we vaak ontkennen. Zolang de consequenties niet direct zichtbaar zijn of ons niet raken, kunnen we een lakse houding aannemen. Maar hoelang gaat dat nog goed? Dat is de vraag waarmee we ons bezig moeten houden. Duurzame verandering vraagt om een circulaire economie. Lees meer

Waarderend onderzoek als hulpmiddel bij verandervragen

door Cecile Janssen

Hoe kun je op een positieve manier werken aan grote of kleine verandervraagstukken? Een veel gebruikte methode is appreciative inquiry oftewel waarderend onderzoek. Deze methode heeft als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. Lees meer

Over ouder worden en verandering

door Meis Thewissen

Oud-zijn is uit, en daarom heel erg in. Er verschijnt in woord en beeld nogal wat op het gebied van het bewaren van je jeugd, zolang mogelijk jong blijven en er vol voor blijven gaan. Dat heeft weinig te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd of met de almaar toenemende levensverwachting. Lees meer