Weerstand en duurzaam veranderen

door Meis Thewissen

Weerstand. Het woord roept al bijna op wat het betekent. Het mag zich beroemen op de status van grootste “vijand” van duurzaam veranderen. Bij verandering is dan ook altijd een van de eerste vragen: hoe te anticiperen op de weerstand? Lees meer

Over ouder worden en verandering

door Meis Thewissen

Oud-zijn is uit, en daarom heel erg in. Er verschijnt in woord en beeld nogal wat op het gebied van het bewaren van je jeugd, zolang mogelijk jong blijven en er vol voor blijven gaan. Dat heeft weinig te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd of met de almaar toenemende levensverwachting. Lees meer

Follow the leader

door Meis Thewissen

Nog nooit zijn er zoveel verschillende definities van leiderschap gegeven als de laatste decennia. Leiderschap is in zwang, leadership is the new black. Was leiderschap ooit een serieus, erudiet of eenduidig fenomeen, sinds de sterke leider ‘uit’ is, is leiderschap helemaal ‘in’. Vanaf het moment dat command and control uit de mode raakte, zijn we blijvend op zoek naar leiderschap. Lees meer

De weg van de weerstand: het nut en de noodzaak om die te bewandelen

door Meis Thewissen

Bij elke reorganisatie, implementatie en innovatie duikt in alle verandering één constante op: weerstand. Weerstand heeft een slechte reputatie gekregen en het vormt vaak de barrière tussen de mooie plannen voor de toekomst van het management en de medewerkers die de verandering gaan dragen. Die zetten de hakken in het zand, houden tegen, gooien de rem erop en werken niet mee, ondanks dat ze medewerker heten. Dit artikel wil beide partijen helpen door weerstand in perspectief te zetten. Medewerkers hebben er recht op en het management kan ervan leren dat ze weerstand in het eigen voordeel, of voor het hogere doel, kunnen gebruiken. Lees meer

Re-inventing HR

door Meis Thewissen

Wie het boek ‘Reinventing Organizations’ leest van Frederic Laloux, krijgt de kaders aangereikt om signalen die nu al zichtbaar zijn juist te interpreteren: de wijze waarop bedrijven zich organiseren, zal totaal veranderen. Overheid gaat naar onderheid, we moeten kantelen als we willen veranderen en iedereen heeft spreekrecht en ondernemersrecht. Met als twee gevolgen: management en HR verdwijnen. Lees meer

Intrapreneurship: ondernemen aan de hand van de onderneming

door Meis Thewissen

Kunnen innovatief gedrag en ondernemerschap gedijen binnen (grotere) organi­saties? Of is entrepreneurship vooral gekoppeld aan eigenwijze start-ups die zich verre houden van de gevestigde orde? Deze vragen staan centraal in een gesprek met sociaal-psycholoog Erik Stevens. Vanaf 1985 werkt hij als consultant en trainer, waarbij kwaliteitscontrole, leiderschapsthema’s en organisatieverbetering en -verandering zijn warme interesse hebben. Communicatie- en reclame­psycho­logische inzichten maken de laatste jaren meer en meer deel uit van zijn werk. Lees meer

De veranderkracht van gedachten

door Meis Thewissen

Samen met Mara Lammertzen schreef ik voor vdv#7 (voorjaar 2020) een artikel over de veranderkracht van gedachten. Het verschil tussen leven en dood bestaat uit niet meer dan één elektrische prikkel. Op het moment dat de eerste elektrische prikkel het hart van het nog ongeborene kind laat samentrekken, is er leven. Lees meer