Improviseren is leren. Muziek als taal voor teams

door Take Lijftogt en Loes Wernsen

Er zijn veel metaforen in omloop om grip te krijgen op de wijze waarop mensen samenwerken. Die metaforen slijten en weer nieuwe metaforen zijn nodig. Als een taal die tekens van leven geeft door continu nieuwe woorden te incorporeren en verouderde woorden af te danken, hebben we steeds een ander instrumentarium nodig om de complexe dynamiek van samenwerken te verbeelden, te duiden en te sturen. Wat hebben we in dit verband aan muziek als metafoor? Lees meer