Reputatie als raadgever

door Wim Broekman

Teveel fusies en overnames, ruim 70 procent, mislukken. Hoe kan de slaagkans worden verbeterd? In de uitgave ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideeën hierover nader uitgewerkt. Helderheid over kenmerken van de betrokken organisaties en een duidelijk fundament bij de start, blijken essentieel. Vanaf dag één moeten de belangrijkste zaken helder zijn. Lees meer

Verwaarloosde organisaties: kaartenhuis of succesverhaal

door Wim Broekman

Succesverhalen over bedrijven en organisaties: we smullen ervan. Succes inspireert en kan zelfs praktische handvatten bieden. Er bestaat echter ook een andere kant. Organisaties die het juist niet goed doen. Zij worden ook wel aangeduid met het begrip ‘verwaarloosde organisaties’. Langzaam zakken ze weg in een neerwaartse spiraal. Het is zoals gras groeit: je ziet het niet direct gebeuren. Wat zijn onderliggende oorzaken en zijn er hulpmiddelen als startpunt voor verandering? Lees meer

Wie doet er toe?

door Wim Broekman

Sterke organisaties kennen hun stakeholders. Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich – en terecht – dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieks­groepen. In ‘goed Nederlands’ spreken we in dit kader veelal van stakeholders oftewel belanghebbenden. Lees meer