Kim Spinder: Vernieuwen en innoveren?

door Wim Broekman

Van de hand van Kim Spinder is najaar 2019 Het kleine innovatieboek verschenen. Een praktisch opgeze e uitgave over hoe vernieuwing in een organisatie aan te pakken. En vooral ook over het behouden van de energie tijdens dit proces. Niet direct revolutionaire inzichten, wel helder en bovenal speels. De opzet is gebaseerd op de vraag die ze vaak krijgt: maar hoe doe je dat dan, innoveren? Lees meer

Begrijpen we elkaar wel?

door Wim Broekman

Wederzijds begrip is een belangrijke pijler onder verandertrajecten, maar niet de gemakkelijkste. Ondanks alle goed bedoelde communicatie ontstaan onbegrip, verwarring en onwetendheid. Worden er blokkades opgeworpen die leiden tot nog meer miscommunicatie. Context en tweerichtingsverkeer zijn hier de trefwoorden. Lees meer

Verwaarloosde organisaties: kaartenhuis of succesverhaal

door Wim Broekman

Succesverhalen over bedrijven en organisaties: we smullen ervan. Succes inspireert en kan zelfs praktische handvatten bieden. Er bestaat echter ook een andere kant. Organisaties die het juist niet goed doen. Zij worden ook wel aangeduid met het begrip ‘verwaarloosde organisaties’. Langzaam zakken ze weg in een neerwaartse spiraal. Het is zoals gras groeit: je ziet het niet direct gebeuren. Wat zijn onderliggende oorzaken en zijn er hulpmiddelen als startpunt voor verandering? Lees meer

Wie doet er toe?

door Wim Broekman

Sterke organisaties kennen hun stakeholders. Relaties maken of breken een reputatie. Steeds meer realiseren bedrijven en organisaties zich – en terecht – dat hun (voort)bestaan mede afhankelijk is van de manier waarop ze omgaan met relevante relatie- en publieks­groepen. In ‘goed Nederlands’ spreken we in dit kader veelal van stakeholders oftewel belanghebbenden. Lees meer

Reputatie als raadgever

door Wim Broekman

Teveel fusies en overnames, ruim 70 procent, mislukken. Hoe kan de slaagkans worden verbeterd? In de uitgave ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideeën hierover nader uitgewerkt. Helderheid over kenmerken van de betrokken organisaties en een duidelijk fundament bij de start, blijken essentieel. Vanaf dag één moeten de belangrijkste zaken helder zijn. Lees meer

Regel jij even het draagvlak?

door Wim Broekman

Een kleine groep specialisten is in opdracht van de organisatie, of als interne kartrekkers, doende een nieuwe koers of ont­wikkeling uit te zetten, want er is verandering op komst. Veranderen is goed, veranderen moet. Het team specialisten gaat breed en diep; zij zijn de kopgroep en maken het tempo op weg naar de vastgestelde eindstreep, uitgezet in tijd en geld. Dus er wordt de tijd genomen om argumenten uit te wisselen, alles zorgvuldig af te wegen en een nieuwe lijn te bepalen. So far, so good. Lees meer