Re-inventing HR

door Meis Thewissen

Wie het boek ‘Reinventing Organizations’ leest van Frederic Laloux, krijgt de kaders aangereikt om signalen die nu al zichtbaar zijn juist te interpreteren: de wijze waarop bedrijven zich organiseren, zal totaal veranderen. Overheid gaat naar onderheid, we moeten kantelen als we willen veranderen en iedereen heeft spreekrecht en ondernemersrecht. Met als twee gevolgen: management en HR verdwijnen. Lees meer

Zijn kernwaarden meetbaar?

door Stephan Ummelen

Kernwaarden; bijna elke organisatie vermeldt ze op haar website, in het jaarverslag of bij de ingang van het hoofdkantoor. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Menen ze het nou? Of is het een praatje voor de vaak? En: als kernwaarden echt zijn, zouden ze toch meetbaar moeten zijn? Hoe meet je ze dan? Lees meer

Wie wil veranderen?

door Hans van Driel

Een gokje wagen? De meest gebruikte openingszin in 2015 op congressen en conferenties luidde: “De wereld om ons heen verandert in rap tempo, dus de vraag is niet of wij zelf moeten veranderen, maar wanneer.” En dit wordt hem ook in 2016. De spreker vervolgt met keiharde voorbeelden hoe de samenleving op zijn grondvesten trilt – instituties verdwijnen, netwerken nemen taken en verantwoordelijkheden over -, waarbij alle aanwezigen driftig ja-knikken. Dit was een inspirerende bijeenkomst. Lees meer

Ik ben mijn huisstijl

door Cecile Janssen

Als een organisatie verandert, is het dan noodzakelijk dat de huisstijl ook verandert? Is een organisatie niet per definitie in verandering en is een dynamische identiteit dan niet veel meer voor de hand liggend? Een tweegesprek tussen Stephan Ummelen en Frank Toonen. Lees meer

Column: Changing

door Frans Miggelbrink

Onze aangeboren onzekerheid zoekt overal vastigheid. Met menselijke twijfel in de ogen rent iedereen rond op zoek naar houvast. Over een hoestje of het bultje achter het oor van de kleine. De zorgen over de eigen positie binnen het bedrijfsproces. Het bedrijfsleven is onzeker over ‘Wat morgen doet met onze markt.’ Met zijn allen zingen we in koor: ‘Waarheen leidt de weg?’ Lees meer

Regel jij even het draagvlak?

door Wim Broekman

Een kleine groep specialisten is in opdracht van de organisatie, of als interne kartrekkers, doende een nieuwe koers of ont­wikkeling uit te zetten, want er is verandering op komst. Veranderen is goed, veranderen moet. Het team specialisten gaat breed en diep; zij zijn de kopgroep en maken het tempo op weg naar de vastgestelde eindstreep, uitgezet in tijd en geld. Dus er wordt de tijd genomen om argumenten uit te wisselen, alles zorgvuldig af te wegen en een nieuwe lijn te bepalen. So far, so good. Lees meer

Eindelijk horizontaal

door Erwin Käller

De afgelopen decennia zijn er verwoede pogingen ondernomen om het organiseren rondom processen gestalte te geven. In plaats van afdelingen die belast zijn met een specifieke taak, is het voortbrengingsproces van een product of dienst leidend voor het organiseren van de bedrijfsvoering. De klantvraag is leidend bij het inrichten en waar nodig verbeteren van processen. Lees meer

Intrapreneurship: ondernemen aan de hand van de onderneming

door Meis Thewissen

Kunnen innovatief gedrag en ondernemerschap gedijen binnen (grotere) organi­saties? Of is entrepreneurship vooral gekoppeld aan eigenwijze start-ups die zich verre houden van de gevestigde orde? Deze vragen staan centraal in een gesprek met sociaal-psycholoog Erik Stevens. Vanaf 1985 werkt hij als consultant en trainer, waarbij kwaliteitscontrole, leiderschapsthema’s en organisatieverbetering en -verandering zijn warme interesse hebben. Communicatie- en reclame­psycho­logische inzichten maken de laatste jaren meer en meer deel uit van zijn werk. Lees meer

Column: Out of the box

door Frans Miggelbrink

Om de haverklap staat er een wijsneus voor me die om de paar zinnen roept dat ik ‘out of the box’ moet denken. Donder op met je ‘out of the box’. Ik leef mijn hele leven al ‘out of the box’. Ik heb zelfs een litteken tussen mijn ogen omdat ik als kind al out of the box wilde. Hoezo ‘out of the box?’ Lees meer