Voortvarend veranderen

door Erwin Käller

Het tempo van veranderingen accelereert sneller dan een Tesla. De afgelopen tien jaar is er meer veranderd dan de driehonderd daarvoor. De snelheid neemt alleen maar toe. Technologische ontwikkelingen, waaronder internet of things, big data, mobiliteit, neurotechnologie en teleportatie, liggen hieraan ten grondslag. Ook sociale innovaties beginnen een steeds grotere rol te spelen. Vernieuwingen op het gebied van samenwerking om tot verbeteringen in de bedrijfsvoering te komen. Niet zozeer technologie zelf, maar de toepasbaarheid ervan in de praktijk bepaalt het onderscheidend vermogen. Lees meer

Reputatie als raadgever

door Wim Broekman

Teveel fusies en overnames, ruim 70 procent, mislukken. Hoe kan de slaagkans worden verbeterd? In de uitgave ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideeën hierover nader uitgewerkt. Helderheid over kenmerken van de betrokken organisaties en een duidelijk fundament bij de start, blijken essentieel. Vanaf dag één moeten de belangrijkste zaken helder zijn. Lees meer

Geloof je het zelf?

door Stephan Ummelen

De identiteit van een organisatie gaat over de vraag wie zijn we en waar staan we voor. Het merk gaat over hoe je dat uitstraalt. Marketing en sales zijn gebaseerd op het merk, het merk is gebaseerd op de identiteit. Waar kan dit misgaan? Als de gewenste verandering van de organisatie op merkniveau aangepakt wordt. Het resultaat? Een ijzersterk verhaal waar niemand in gelooft. Lees meer

Column: Luisteren

door Frans Miggelbrink

Hoe snel. Weten jullie hoe snel de Audi Q7 door een bocht heen kan rijden? Hoe snel die Audi door een stevige haakse bocht kan? Zie je het voor je? Hoe hard kan-ie dan? Het antwoord is heel simpel. Vooral voor mannen die me dit met opgeheven neus tegen het Lees meer

Interne innovatie versus startups: het slechten van belangentegenstellingen

door Erik Stevens

Het is de laatste jaren een grootse droom van de meer getalenteerde werknemer: een eigen startup. Vooral de digitaliserings­revolutie maakt de bereikbaarheid daarvan ook haalbaarder. Je hebt bij aanvang niet meer nodig dan een krachtige laptop en een goed stel hersens. De investeringsdrempel is dus snel geslecht. En ondertussen zien we de grote bedrijven worstelen om innovatief te zijn of te worden, volgens de communis opinio een must om te overleven. Wie niet vernieuwt en ver­andert, verliest snel terrein en zelfs bestaansrecht. Lees meer

Het gaat te goed om te veranderen

door Cecile Janssen

Recent gelezen in de NRC: “Het gaat te goed met BMW. We zijn zo succesvol dat het moeilijk is om te veranderen”. Een prikkelende stelling. Op de juiste manier urgentie­gevoel vestigen, is cruciaal om bij veranderingen een gewenste samenwerking tot stand te brengen. Verreweg de grootste vergissing die mensen – Lees meer

De weg van de weerstand: het nut en de noodzaak om die te bewandelen

door Meis Thewissen

Bij elke reorganisatie, implementatie en innovatie duikt in alle verandering één constante op: weerstand. Weerstand heeft een slechte reputatie gekregen en het vormt vaak de barrière tussen de mooie plannen voor de toekomst van het management en de medewerkers die de verandering gaan dragen. Die zetten de hakken in het zand, houden tegen, gooien de rem erop en werken niet mee, ondanks dat ze medewerker heten. Dit artikel wil beide partijen helpen door weerstand in perspectief te zetten. Medewerkers hebben er recht op en het management kan ervan leren dat ze weerstand in het eigen voordeel, of voor het hogere doel, kunnen gebruiken. Lees meer

Column: Geloofwaardigheid

door Frans Miggelbrink

Het moet anders. Alles moet anders. Elke bedrijfsmatige marketingscheet onder de vlag van innovatieve oplossingen met een smart hubje. Henk van A. ademde vroeger innovatie, leefde duurzaam en bovenal: hij verkocht alles innovatief. Sustainability and the internet of things; daar lagen de ‘future’ kansen in gladde (duurzame & innovatieve) brabbel. Lees meer