Waarde voor de aarde

door Sophie van Kempen

Al jaren zijn er urgente problemen in onze samenleving die we vaak ontkennen. Zolang de consequenties niet direct zichtbaar zijn of ons niet raken, kunnen we een lakse houding aannemen. Maar hoelang gaat dat nog goed? Dat is de vraag waarmee we ons bezig moeten houden. Duurzame verandering vraagt om een circulaire economie. Lees meer

Waarderend onderzoek als hulpmiddel bij verandervragen

door Cecile Janssen

Hoe kun je op een positieve manier werken aan grote of kleine verandervraagstukken? Een veel gebruikte methode is appreciative inquiry oftewel waarderend onderzoek. Deze methode heeft als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. Lees meer

Over ouder worden en verandering

door Meis Thewissen

Oud-zijn is uit, en daarom heel erg in. Er verschijnt in woord en beeld nogal wat op het gebied van het bewaren van je jeugd, zolang mogelijk jong blijven en er vol voor blijven gaan. Dat heeft weinig te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd of met de almaar toenemende levensverwachting. Lees meer

Monsterlijke technologie

door Hans van Driel

De technologie neemt wel erg menselijke vormen aan, menen velen. Dus sleutelt Google aan zijn spraakrobot die té veel op een menselijke stem lijkt. Beter is een ietwat metalige stem - lees: die roept minder angst op. Dat geldt ook voor de zorgrobot. Die moet niet teveel op mensen gaan gelijken. Onze angst voor replica’s, bijvoorbeeld uitgewerkt in de film Blade Runner uit 1982, is diep geworteld en komt voort uit ons antropocentrische wereldbeeld, waarin de mens centraal staat. Lees meer

Begrijpen we elkaar wel?

door Wim Broekman

Wederzijds begrip is een belangrijke pijler onder verandertrajecten, maar niet de gemakkelijkste. Ondanks alle goed bedoelde communicatie ontstaan onbegrip, verwarring en onwetendheid. Worden er blokkades opgeworpen die leiden tot nog meer miscommunicatie. Context en tweerichtingsverkeer zijn hier de trefwoorden. Lees meer

Zorgeloze transacties

door Koen Hendrickx

De in 1776 bedachte invisible hand van Adam Smith is allang niet meer zo onzichtbaar als toen hij dit zelfregulerend effect van de markteconomie bedacht. De invisible hand, de veronderstelling dat vraag en aanbod middels een veranderende prijs altijd bij elkaar komen in een transactie, krijgt namelijk hulp van de tertiaire sector. Denk daarbij aan banken die bankgaranties stellen, advocaten die contracten opstellen, notarissen die deze contracten registreren en brokers die informatie rond vraag en aanbod verschaffen. Lees meer

We gaan er allemaal aan

door Stephan Ummelen

Stel je eens voor: onze maatschappij wordt volledig gerund door computers die wij niet kunnen begrijpen en dus ook niet kunnen controleren. Het decor voor een spannende Sci-Fi film? Niet als het aan IT-goeroe Ray Kurzweil ligt. Hij voorspelt dat dit over 27 jaar de realiteit zal zijn. Dit is het punt op de horizon waarna technologische ontwikkelingen ‘te maf worden om te voorspellen’. Het heeft zelfs een officiële naam: de singulariteit, en als je deze woorden leest is de kans groot dat je het nog bewust gaat meemaken. Zit je lekker? Mooi, dan kunnen we het nu gaan hebben over hoe deze singulariteit het begin is van het einde van de mens. Lees meer